Rehabilitační ambulance Ponávka 4

vchod reha_M_120.jpg

“Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.”
Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948

 

“Rehabilitace je proces, který napomáhá jednotlivci dosáhnout nejvyšší možnou úroveň nezávislosti a kvality života – fyzicky, emočně, sociálně a duchovně. Rehabilitace (z latinského “habilitas”) znamená “moci opět fungovat”.

 

 

Kde nás najdete                                  

 

Primář:
MUDr. Hana Vavrušová
tel.:  545 538 622
E-mail:
h.vavrusova@unbr.cz

Ambulantní lékař:
MUDr. Milan Navrátil
tel. 545538621
E-mail: m.navratil@unbr.cz

Zdravotní sestry:
Dagmar Loukotová
Jana Stodůlková

Vedoucí fyzioterapeut
Bc. Michal Indruch
tel.:  545 538 661
E-mail:
rhbsts@unbr.cz

 

 

Provoz ambulance 1 a 2


Po - Pá   7 - 12   12.30 - 15.30   
 


 

Druh a rozsah poskytované péče

Ambulantní oddělení úrazové nemocnice Brno je oddělením specializovaným na poúrazové a pooperační stavy, zaměřuje se však i na potíže pohybového systému, a to jak na akutní a chronické,  tak na kloubní a neurologické. Péče je poskytována dospělým pacientům, rovněž však mladistvým od 15 do 18 let. 

 

Rehabilitační léčba

Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem je stanoven individuální rehabilitační plán léčby. Léčba se provádí pod vedením školených fyzioterapeutů v prostředí jedné budovy, k dispozici je ambulance, tělocvična a zařízení pro fyzikální terapii (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, rebox a další).
U chronických a dlouhotrvajících algických stavů se případně provádí ambulantní infúzní léčba.

Vzhledem k charakteru onemocnění je ke každému pacientovi přistupováno individuálně, metodiky jsou voleny na neurofyziologickém základě dle aktuálního stavu, např. voleny metodiky používané při léčebné rehabilitaci, např. bazální programy a podprogramy (dle Čápové), metoda PNF - Kabat, Dornova metoda, metoda Brunkowová, metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda a další). Moderní doplňkovou metodou léčby je kineziotape.
Součástí poskytnuté péče je i poskytnutí informací o ergonomických zásadách, v případě potřeby jsou též předepsány rehabilitační pomůcky a léky.

Pokud se hovoří o rehabilitaci, je třeba zdůraznit, že zvolené postupy, metody či cvičení by měly vést pacienta k tomu, aby vlastním cílevědomým úsilím zahájil proces směřující k uzdravení či co největšímu možnému zlepšení zdravotního stavu a jeho udržení a též aby v doporučených postupech či cvičeních nadále pokračoval.

 

Používané přístroje

Vybavení tělocvičny


Možnost placených procedur
(nehrazených pojišťovnami) -
viz
Ceník placených služeb bod VIII.
str. 4-5


českyčesky

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Pozvánka na kongres

Velká cena Úrazovky
11.10.2019 Hotel D1 Ostrovačice
Pozvánka  Přihláška  Program

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Info o kongresu ESTES 2019

Bližší info ZDE

Pamětní medaile - prof.Wendsche

Maydlova pamětní medaile - více ZDE.

pamětní medaile 100. let MU - více ZDE.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE